Rozpoczęły się kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych

315

Prezes UODO Edyta Bielak-Jomaa w rozmowie z serwisem money.pl poinformowała, że kontrole stosowania RODO już się rozpoczęły. W pierwszej kolejności będą one przeprowadzane w administracji publicznej, zwłaszcza w rejestrach publicznych takich jak ePuap. Prowadzone kontrole mają charakter doraźny (jako reakcja na skargi), ale także sektorowy, planowany. Następne będą sektor medyczny, oświata oraz administratorzy monitoringu wizyjnego. Przepisy obowiązują już od dwóch lat… Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zapoczątkowała rozmowę poprzez zwrócenie uwagi, że przepisy RODO zostały uchwalone już w 2016 r., więc przedsiębiorcy mieli ponad dwa lata na dostosowanie się do nowych regulacji. Edyta Bielak-Jomaa zaakcentowała także istnienie mitów, które narosły…
Artykuł: Rozpoczęły się kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych pojawił się pierwszy raz na stronie Data Legal Solutions

Reklama