Witaj, nazywam się Maciej Chodorowski. Jestem prawnikiem specjalizującym się w prawnej ochronie informacji, a w szczególności w ochronie danych osobowych (RODO).

Doświadczenie zawodowe zdobywałem współpracując z kancelariami prawnymi oraz firmami konsultingowymi specjalizującymi się w ochronie informacji. W 2016-2017 r. byłem redaktorem naczelnym portali branżowych e-ochronadanych.pl (najstarszy portal o ochronie danych) oraz gdpr.pl  (największy portal o RODO). W obecnej chwili prowadzę firmę doradczą w obszarze RODO- Data Legal Solutions Sp. z o.o.

Swoją wiedzą dziele się jako:

  1. wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych na UMCS w Lublinie;
  2. trener na szkoleniach z zakresu danych osobowych;
  3. autor na portalu eRODO.pl
  4. autor artykułów naukowych w monografiach prawniczych m.in. :
  • Unijna reforma ochrony danych osobowych – największe wyzwania dla polskiego przedsiębiorcy [w:] Własność intelektualna w działalności gospodarczej, (red. dr A. Niewęgłowski), wyd. C. H. Beck, Lublin 2017, Wyd. I.
  • Nowe prawa i obowiązki administratorów bezpieczeństwa informacji (inspektorów ochrony danych) w świetle najnowszych opinii wydanych przez Grupę Roboczą art. 29 [w:], Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia., (red. dr M. Kawecki, r. pr. Tomasz Osiej), wyd. C. H. Beck, Warszawa 2017, Wyd. I.