Strona główna Nasze strony Plan kontroli sektorowych PUODO

Plan kontroli sektorowych PUODO

0
Plan kontroli sektorowych PUODO

Na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych został opublikowany plan kontroli sektorowych. Zgodnie z nim w 2019 roku UODO zweryfikuje przetwarzanie danych osobowych w takich m.in. obszarach, jak: telemarketing, profilowanie w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym czy system identyfikacji i monitoringu odpadów. Poniżej prezentujemy sektory, które są objęte zakres kontroli planowych. Sektor prywatny I. Telemarketing II. Brokerzy danych w zakresie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych III. Profilowanie w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. Sektor publiczny I. Miejski monitoring wizyjny (kontynuacja kontroli sektorowych z 2018 r.) II. Udostępnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz sposób wysyłania korespondencji zawierającej dane osobowe III. Sposób prowadzenia rejestru…
Artykuł: Plan kontroli sektorowych PUODO pojawił się pierwszy raz na stronie Data Legal Solutions

Maciej Chodorowski

Prawnik, doświadczony specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych, audytor wewnętrzny ISO 27001, Inspektor Ochrony Danych (IOD), a także prezes zarządu firmy doradczej Data Legal Solutions Sp. z o.o.