Kodeks postępowania i dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych w branży reklamy internetowej

359

IAB Polska – Związek Pracodawców Branży Internetowej wystosował projekt Kodeksu postępowania i dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych w branży reklamy internetowej. Projekt został przedstawiony do konsultacji publicznych. Należy podkreślić, że jest to jeden z pierwszych projektów kodeksu postepowania i dobrych praktyk, który został stworzony po rozpoczęciu stosowania przepisów RODO w dniu 25 maja 1018 r. Jak przystąpić do kodeksu? Projekt stworzony przez IAB Polska stanowi kodeks postępowania w rozumieniu art. 40 RODO, a zatem ma pomóc we właściwym stosowaniu przepisów rozporządzenia z uwzględnieniem specyfiki sektora reklamy internetowej. Po zatwierdzeniu ostatecznej wersji przez PUODO przystąpienie do kodeksu będzie dobrowolne…
Artykuł: Kodeks postępowania i dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych w branży reklamy internetowej pojawił się pierwszy raz na stronie Data Legal Solutions

Reklama