Strona główna jchi Co to jest tajemnica przedsiębiorstwa?

Co to jest tajemnica przedsiębiorstwa?

0
Co to jest tajemnica przedsiębiorstwa?

No właśnie, co to jest tajemnica przedsiębiorstwa? Najprościej rzecz ujmując jest to informacja, która pozwala  zdobyć przewagę nad konkurencja. Jednak czy na pewno? Spełnienia jakich przesłanek wymagają przepisy, by uznać daną informację za tajemnicę przedsiębiorstwa i  dzięki temu korzystać z jej ustawowej ochrony?

Nie sposób pisać o tym co jest tajemnica przedsiębiorstwa, bez wskazania na jej definicje legalną. Definicja ustawowa tajemnicy przedsiębiorstwa znajduje się w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dajej u.z.n.k). Zgodnie z tym artykułem tajemnicą przedsiębiorstwa są:

Nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Analizując wskazany artykuł, możemy wyodrębnić trzy przesłanki, dzięki którym będziemy mogli dane informacje uznać za tajemnice przedsiębiorstwa. Przesłankami tymi są: nieujawnienie informacji do wiadomości publicznej; podjęte przez przedsiębiorcę działania, mające zabezpieczyć informację przed jej ujawnieniem; posiadanie przez informację wartości gospodarczej.

Trade-Secret-Pic

1. Nie ujawnienie do wiadomości publicznej

Pierwsza przesłanką istnienia tajemnicy przedsiębiorstwa jest brak jej ujawnienia  do wiadomości publicznej. Z pozoru proste sformułowanie, już nie jest tak proste w praktyce. Niejawność powinniśmy w tym przypadku utożsamiać z jej poufnością.  O poufności informacji możemy mówić dopiero wtedy, nie stała się ona elementem domeny publicznej.

Na uwagę w tym miejscu zasługuje kwestia interpretacji pojęcia „ujawnienia do wiadomości publicznej”. Pojęcie to trzeba interpretować szeroko.  Z ujawnieniem informacji będziemy mieli do czynienia nie tylko, gdy taka informacja jest znana  przez prawie każdego obywatela, ale również, gdy jest nieznana, ale jest łatwo dostępna dla każdego. Co może oznaczać łatwa dostepności informacji w dzisiejszym świecie? A, to, że nie będzie to dotyczyc tylko ujawnienia informacji w skali ograniczonej geograficznia, a w skali globalnej. Powszechny dostęp do sieci internet powoduje to, iż upublicznienie w sieci poufnej informacji wchodzącej skład umowy franczyznowej lub know-how przez np. byłego pracownika jednego franczyznobiorcy w Niemczech, może skutkować utratą ochrony na tych samych informacjach udostępnionym nam na podstawie zawartej przez nas takiej samej umowy franczyznowej z tym samym franczyznodawcą. Także ujawnienie informacji np. w czasopiśmie branżowym za granicą Polski, skutkować będzie również utrata ochrony na gruncie u.z.n.k w Polsce.

Dozwolony krąg osób, które mogą mieć dostęp do informacji, bez ryzyka jej ujawnenia jest zakreślony przez możliwości przedsiębiorcy do kontroli tego kręgu osób oraz zależny jest od charakteru tego dostępu.

O braku ujawnienia możemy mówić, gdy fakt znajomości informacji nie dotyczy jej esencjonalnej części, bądź najbardziej istotnych danych ze zbioru informacji. Jeżeli wobec tego dojdzie do ujawnienia określonego rozwiązania, które ma drugorzędny charakter, nie możemy powiedzieć, że informacja ma charakter powszechnie znanej.

Z brakiem ujawnienia, będziemy mieli również do czynienia w wypadku ujawnienie informacji w trakcie negocjacji, nawet jeżeli udostępnimy je szerokiemu gremium kontrahentów. Istnieje jednak pewne „ale”. Muszą być oni zobowiązani do zachowania poufność (np. poprzez NDA). Także fakt prowadzenia reklamy danego np. urządzenia nie wpłynie na zmiane jej statusu.

2. Podjęcie niezbędnych działań w celu zapewnienia stanu poufności informacji

Kolejna przesłanka warunkująca istnie tajemnicy przedsiebiorcy jest podjęcie przez przedsiębiorcę niezbędnych działań w celu zapewnienia stanu poufności informacji. Jakie powinny być to działania? Ustwaodawca nieprecyzuje, jednak muszą być one niezbędne. Co to oznacza dla nas? Trzeba wykazać wolę chronienia danej informacji przynajmniej w stopniu minimalnym. To jaki to mabyć stopień determinuje rodzaj informacji, oraz sposób ich utrwalenia, struktura oraz wielkość przedsiębiorstwa, jak również pozycja rynkowa danego przedsiębiorcy.

Środki ochrony informacji możemy podzielić na środki prawne oraz fizyczne. Stosowanie środków ochrony nie może być stosowane w pojedynkę, natomiast w przedsiębiorstwie musi być zaimplementowany system jej ochrony w postaci  kompletnej „polityki bezpieczeństwa”. Problematyka środków ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz polityka bezpieczeństwa zostanie poruszona przez mnie w oddzielnym wpisie.

3.Posiadanie wartości gospodarczej

Ostania przesłanką jest posiadanie wartości gospodarczej przez dana informację. Wartość gospodarcza odnosi się do każdego rodzaju informacji. Moim zdaniem nie jest możliwe  objecie tajemnicą przedsiębiorstwa rozwiązań np. technologicznych, które nie posiadają jakiejkolwiek wartości gospodarczej dla posiadającego je przedsiębiorcy. Więcej na ten temat pisze w tym artykule. Wracając jednak do próby zdefiniowania wartości gospodarczej, możemy definiować ją na potrzeby tego wpisu jako

wartość ekonomiczną, która poprzez wykorzystanie jej przez przedsiębiorcę zaoszczędzi mu wydatków lub zwiększy zyski, jak również dzięki niej pozwoli mu uzyskać przewagę gospodarczą nad konkurentami

Ocena czy informacją posiada takową wartość nie może być oceniana przez Ciebie subiektywnie tj. nie jest wystarczające samo uznanie, że informacją taką wartość posiada. Wymagane jest przynajmniej wykazanie czy dana informacja posiada przynajmniej aktualną, minimalną lub potencjalną wartość gospodarczą. Na tym etapie nie jesteś jednak zobowiązany do przeprowadzania jakiejkolwiek wyceny lub szacowania posiadanych informacji.  Dla oceny wartości gospodarczej nie ma znaczenia czy informacja jest faktycznie wykorzystywana. Nie jest też ważne, czy informacja posiada takie cechy jak nowość czy oryginalność danego rozwiązania. Ostatecznie nie jest również ważne czy informacja została w jakikolwiek sposób utrwalona.

Podsumowanie

By daną informacje uznać za tajemnice przedsiębiorstwa niezbędne jest spełnianie przez nią trzech przesłanek. Po pierwsze musi być to informacja nieujawniona, po drugie muszą zostać zastosowane w stosunku do niej odpowiednie zabezpieczenia, po trzecie musi posiadać wartość gospodarczą. Niby niedużo, jednak też nie mało przesłanek do spełnienia. Jeżeli posiadasz takie informacje, a jeszcze ich nie chronisz, to najwyższy czas byś pomyślał nad wprowadzeniem systemu ochrony tajemnic Twojego przedsiębiorstwa.

Swoją opinia lub komentarzem podziel się poniżej. Jeżeli uważasz artykuł za interesujący podziel się nim z innymi za pomocą poniższych przycisków.
Nie zapomni też ocenić go za pomocą gwiazdek, pomoże mi to pisać jeszcze lepsze teksty!
Jeżeli chcesz być na bieżąco podążaj za mną na serwisach społecznościowych: facebook, twitter, linkedin, google+ lub zapisz się na newsletter! [wysija_form id=”2″]
Zdjęcie: http://www.imcreator.com/ licencja: CC0
Maciej Chodorowski

Prawnik, doświadczony specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych, audytor wewnętrzny ISO 27001, Inspektor Ochrony Danych (IOD), a także prezes zarządu firmy doradczej Data Legal Solutions Sp. z o.o.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.